Ook Harry Woker heeft foto's gemaakt van het voorjaars kampeerevenement. Dit keer bijgestaan door Hilde Woker. Een combinatie van hun beider inspanningen is hier te zien.
Het geeft een duidelijk beeld van het hele (waterige) evenement