Marc Daals heeft een aantal foto's gemaakt tijdens de Dutch Land Rover Sortout 2015.
Deze foto's geven een goede indruk van de zeer geslaagde sortout