We zijn op zoek ….

Naar een nieuwe penningmeester

 

De termijn van de huidige penningmeester – Henk Kruims – loopt volgend jaar ten einde, en hij stelt zich niet herkiesbaar voor nog een termijn van 3 jaar.
Het bestuur is dus op zoek naar een nieuwe penningmeester voor het Dutch Land Rover Register.

 

De functieomschrijving van de penningmeester is als volgt.

Hij/zij is verantwoordelijk voor totale financiële bedrijfsvoering.

De taken zijn :

  • Opstellen van de jaarstukken en toelichting hierop op de ALV
  • Innen van contributies en toepassen sanctiebeleid
  • Innen advertentiegelden. Van de advertenties in de OVERDRIVE
  • Ter beschikking stellen financiën t.b.v. bijv. evenementen
  • Betalen van openstaande rekeningen
  • Uitoefenen van financieel toezicht op kosten van evenementen en overige uitgaven
  • Uitvoeren van sanctiebeleid
  • Innen inschrijfgelden evenementen en correspondentie hierover met de evenementen organisatie
  • Eindverantwoordelijk voor de clubshop

Kort gezegd: De penningmeester is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle financiële zaken binnen het register.

Wil je nog meer weten, neem dan contact op met Henk Kruims, te bereiken via dlrr.fin@hetnet.nl