ALV 2022

De ALV 2022 is weer achter de rug.
In het Bonifatiushuis in Breukelen werd o.a. weer een volledig bestuur her-/gekozen:

 

Saskia Kraakman – voorzitter
Frans Bonnes – secretaris
Jacco Roeters – penningmeester
Paul Kijk in de Vegt – evenementen
Arian Jansen – communicatie

 

Henk Kruims en Wendy Ficker (kon niet aanwezig zijn) traden op eigen verzoek terug als bestuurslid.

Notulen dan wel besluitenlijst volgen t.z.t. door de secretaris.